Operativa policial amb targetes de mobilitat reduïda (L’ESCALA)_des22

Area:

Objectius del curs

 • Formar als agents de les policies locals, vigilants municipals, vigilants de zones regulades amb horaris, (amb una part teòrica i una part pràctica) per tal de detectar picaresques, mal ús, infraccions administratives i les infraccions penals relacionades amb les utilitzacions/models de targetes per a persones amb mobilitat reduïda, així com sensibilitzar els agents de les dificultats de moviment que tenen els discapacitats.

Continguts del curs

TEMARI DE LA FORMACIÓ

 • Normativa que regula les zones de discapacitats
 • Descripció gràfica dels diferents models de targeta ( models, mides etc.. )
 • Obligacions i drets que tenen els titulars de les targetes
 • Tenir referències de les targetes que expedeix un ajuntament anualment
 • Possibilitats d’estacionament que tenen els usuaris d’una targeta
 • Explicació del significat de les numeracions que podem observar en una targeta
 • Marques per detectar falsificacions i/o reproduccions digitals.
 • Part pràctica amb diversos models ( autèntiques, fotocopies ).
 • Explicació d’un model d’operatiu policial a seguir en diverses situacions ( penal i/o administrativa )
 • Desenvolupament policial de la normativa aplicable de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat envers la detecció de possibles infraccions i l’afectació de l’Ordenança Municipal de Circulació amb targetes de discapacitats.
 • Explicació dels codis INE / IDESCAT per localitzar l’ajuntament emissor de la targetes.
 • Explicació d’un model d’acta per denunciar les infraccions a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre.
 • Exemples d’algunes Targetes de discapacitats vàlides actualment ( França, Bèlgica etc… )
 • Durada i validesa de les Targetes
 • MIFAS: Primera part: Formació teòrica

1. Presentació del Formador

2. Qui som MIFAS?

3. Tipus de discapacitats:

– Concepte i definicions dels diferents tipus de discapacitat que pot presentar una persona.

4. Accessibilitat :

– Accessibilitat i adaptació a l’ entorn físic

5. Atenció ciutadana a les persones amb discapacitat:

– Actitud professional envers les necessitats de les persones amb discapacitat.

– Pautes bàsiques de comunicació cap a les persones tenint en compte la seva discapacitat.

– Recomanació sobre l’ ús del llenguatge correcte i comentaris/situacions a evitar.

 

 • MIFAS: Segona part: Part pràctica

Es disposarà de 10 cadires de rodes. Els participants, fent servir aquestes cadires, es desplaçaran al voltant de l’ edifici on es duu a terme la jornada amb l’ objectiu de que es posin al lloc d’una persona usuària de cadira de rodes, buscant detectar diferents barreres arquitectòniques i els inconvenients/dificultats que suposa moure’s .

 


Jaume Hernández Mercader, sergent cap de l'Ajuntament de Berga, Francesc Xavier Bautista Real, sergent de l'Ajuntament de Sali i l'empresa MIFAS

Empleat públic
Agents, policies locals , vigilants municipals, vigilants de zones regulades amb horaris, de la demarcació de Girona

Dates: 21 de desembre de 2022
Horari: de 09h a 15h.

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:25

Gratuït

:
16/11/2022 - 16/12/2022
:
21/12/2022 - 21/12/2022
:
6
:
Curs presencial
:
Centre Esportiu i recreatiu de l'Escala, CER c. Garbí , 6 17130 - L'Escala (al costat de la Comissaria)
Escala l', Alt Empordà