Jornada sobre les noves mesures reguladores dels habitatges d’ús turístic 2024

Temàtica:
Area:

La sessió la impartirà la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura; Elga Molina, assessora jurídica en habitatge en el Servei Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona, i Anna Martínez, subdirectora general d’Ordenació i Inspecció Turística.

Empleat públic
La sessió està orientada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

Data: 13 de febrer de 2024
Horari: de 9.30 h a 14.30 h
El curs es fa en modalitat telemàtica per videoconferència mitjançant ZOOM. Es donarà accés als assistents a l’hora d’inici de la sessió.

AF:80

Objectius

La nova regulació que estableix el Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, proposa mesures de regulació per a setanta municipis de les comarques gironines.

L’objectiu de la jornada és conèixer el contingut del Decret llei i les conseqüències que té sobre els municipis afectats. A més a més, s’aprofundirà en les directives europees de serveis i la jurisprudència del Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

Continguts:

 • Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, que proposa mesures de regulació per a setanta municipis de les comarques gironines.
 • Jurisprudència i aplicació pràctica als municipis inclosos en la nova regulació.
 • Situació actual dels diferents municipis de la demarcació de Girona i tancament de la jornada.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
16/01/2024 - 09/02/2024
:
13/02/2024 - 13/02/2024
:
2
:
Curs virtual