Intel·ligència emocional i clima laboral 2023

Area:

 

Objectius del curs

 1. Aprendre a diferenciar i identificar emocions i sentiments.
 2. Prendre consciència dels efectes en un mateix i en l’entorn de la nostra gestió emocional.
 3. Aprendre com podem atendre una emoció i un sentiment.
 4. Aprendre la recepta assertiva.

 

Continguts del curs 

 1. Concepte d’intel·ligència emocional. Emocions bàsiques. Emocions i sentiments. Diferències. Gestió de la impulsivitat. Gestió dels sentiments.
 2. Gestió de les emocions alienes. Empatia. Com podem respondre a les emocions intenses i als sentiments.
 3. La relació amb els altres. L’art de posar límits: l’assertivitat. Assertiu versus agressiu/passiu. Causes, actituds, conductes i conseqüències. La recepta assertiva. Aprendre a dir «no». L’art de saber posar límits.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Oriol Güell Custodio, psicòleg i formador

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 13, 15 i 29 de setembre de 2023
Horari: de 9.30 a 14.30 h

AF:20/25

Gratuït

:
08/08/2023 - 08/09/2023
:
13/09/2023 - 29/09/2023
:
15
:
Curs presencial
:
Aula Seminari de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès