Intel·ligència artificial (IA). 10 eines imprescindibles més enllà de XatGPT 2024

Area:

Xavi Viñolas. Empresa AEDES

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

22, 26, 28 de març i 2 d’abril de 2024
Horari: de 10 h a 13 h

AF:IL

Objectius del curs

Que els participants en el curs puguin explorar una àmplia varietat d’intel·ligències artificials (IA) especialitzades que estan transformant la forma en què creem contingut, optimitzem tasques i millorem la productivitat en diversos àmbits. Des de la creació de logos impactants fins a l’edició de fotos, passant per la generació automàtica de subtítols i la creació de presentacions impactants, els participants se submergiran en un món de possibilitats que la IA posa al nostre abast.

Continguts del curs

 • IA per crear logos: Com utilitzar la IA per dissenyar logotips atractius i únics que representin una marca de manera impactant.
 • Generació de contingut escrit: S’explorarà com la IA pot ajudar-nos a crear contingut escrit d’alta qualitat, des d’articles fins a textos publicitaris.
 • Edició de fotos i gràfics: Com fer servir la IA per retocar i millorar imatges, per aconseguir resultats professionals amb facilitat.
 • Creació de subtítols automatitzats: Es podrà comprovar com la intel·ligència artificial pot generar subtítols precisos i ràpids per a vídeos i contingut multimèdia.
 • Generació d’imatges personalitzades: Els assistents faran servir la IA per crear imatges úniques i atractives que s’adaptin a les seves necessitats específiques.
 • Disseny de presentacions impactants: S’arribarà a dominar l’art de dissenyar presentacions efectives i visualment atractives amb l’ajuda de la IA.
 • Automatització de documents interns: S’aprendrà a automatitzar la creació de documents interns, per millorar l’eficiència en l’entorn corporatiu.
 • Optimització de tasques quotidianes: S’explorarà com la IA pot simplificar i optimitzar tasques rutinàries, i així alliberar un temps valuós.
 • Selecció de la millor eina d’IA: Com triar l’eina d’IA adequada per a cada tasca i projecte.
 • Casos pràctics i exercicis aplicats: els assistents aplicaran els seus coneixements en projectes pràctics, la qual cosa els permetrà experimentar i perfeccionar les seves habilitats amb aquestes 10 eines d’intel·ligència artificial.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats corresponents.

Gratuït

:
14/02/2024 - 20/03/2024
:
22/03/2024 - 02/04/2024
:
12
:
Curs virtual