Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum individuals i col·lectives 2023

Area:

 

Objectius del curs:

L’objectiu del curs és conèixer a fons la normativa i la tecnologia que existeix avui dia al mercat per  produir i autoconsumir, de manera individual o col·lectiva, la nostra pròpia energia elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica.

El marc de referència d’aquest autoconsum és el Reial decret 244/2019. Des de l’inici de la regulació de l’autoconsum elèctric a Espanya, l’octubre del 2015, ja hi ha hagut dues modificacions substancials, que han contribuït a facilitar cada cop més l’autoproducció i l’autoconsum de la nostra pròpia energia elèctrica. És important conèixer bé quines característiques fan que aquestes instal·lacions siguin tècnicament i econòmicament viables.

Els alumnes acabaran el curs coneixent tots aquells aspectes clau a l’hora de plantejar, licitar i posar en funcionament instal·lacions per a autoconsum connectades a la xarxa  elèctrica d’acord amb el marc normatiu actual.

 

Continguts del curs:

 1. Introducció a l’autoconsum
 1. Anàlisi del Reial decret 244/2019, aspectes clau de l’autoconsum i darreres novetats normatives
  • Anàlisi del RD 244/2019
  • Tipus d’instal·lacions d’autoconsum (individual, col·lectiva, compensació…)
  • Novetats del RD 244/2019
 1. Aspectes tècnics que cal tenir en compte en els components d’una instal·lació fotovoltaica
  • Panells fotovoltaics
  • Inversor
  • Bateries
  • Aparells de mesura
  • Altres
 1. Criteris de dimensionament d’instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa
  • Estudi de l’edifici, ubicació i espai disponible
  • Característiques de la coberta
  • Característiques del subministrament (tensió, tarifes)
  • Tipus de consum i hàbits. Estudi de la corba de càrrega del
  • Estimació de la producció anual
  • Viabilitat tècnica i econòmica
  • Eines (PVGIS i altres)
  • Emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum individuals i col·lectives
 1. Requeriments específics del projecte i legalització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
  • Segons els tipus d’autoconsum
   • Autoconsum sense excedents
   • Autoconsum amb excedents
   • Modalitat acollida a compensació
   • Modalitat no acollida a compensació
  • Segons modalitat d’autoconsum
   • Individual
   • Col·lectiva
    • Xarxa interior (comunitats de veïns)
    • Xarxa exterior
   • Requeriments i particularitats del punt de connexió a la xarxa
   • Tramitació administrativa (punt d’accés i connexió, CAU, RITSIC, ..) i butlletins d’alta de la instal·lació
   • Tramitació municipal (comunicació prèvia, llicència urbanística, bonificacions que pot oferir l’ajuntament)
 1. Manteniment i control de les instal·lacions fotovoltaiques
  • Monitorització d’instal·lacions d’autoconsum
  • Plataformes i eines de mesura
  • Seguiment i verificació de la generació
 1. Aspectes clau de l’autoconsum col·lectiu
  • Coeficients de repartiment en instal·lacions col·lectives: estàtics i dinàmics
  • Compensació d’excedents en instal·lacions d’autoconsum. Lectures de comptadors i obligacions de les companyies distribuïdores. Bateries virtuals d’excedents.
  • CLE i instal·lacions d’autoconsum col·lectiu: opcions per a la cessió de cobertes o instal·lacions a la ciutadania. Diferències segons tipologia del bé, ús…
 1. Licitació d’instal·lacions d’autoconsum.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

ENGICO2EN, SLP

Empleat públic
Al personal tècnic, aparelladors o personal de manteniment dels ens locals de la demarcació de Girona .

Dates: 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 2023
Horari: de 9.30 h a 15.00 h

AF:30

Gratuït

:
29/06/2023 - 28/09/2023
:
04/10/2023 - 25/10/2023
:
22
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès