Gestió del temps en el teletreball 2023

Area:

 

Objectius del curs

Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i reportar l’activitat que es du a terme.

Prevenir i controlar l’estrès treballant la gestió del temps en la vida diària.

Prendre consciència de les repercussions físiques i emocionals en l’àmbit de la salut laboral.

Aprendre a administrar el temps per assolir l’èxit.

Conèixer les mesures de ciberseguretat i les iniciatives existents amb l’objectiu de responsabilitzar-se’n i protegir el servei públic.

 

 

Continguts del curs

 • Treball en mobilitat i eines de seguiment
  • Utilització del temps en hores com a recurs social
  • Lladres del temps en teletreball
  • Diferència entre com gestionem el temps a la feina i com el gestionem a casa
  • Gestió de l’espai de treball
 • Ciberseguretat i protecció de dades
 • Treballar per objectius i resultats, fer encàrrecs i encarregar tasques amb criteris de qualitat
 • Fer autoseguiment i reportar l’activitat
 • Recomanacions generals de prevenció de riscos laborals

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

AEDES

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

26 i 28 de setembre i 3 i 5 d’octubre
De 9.30 a 13.30 hores


AF:IL

Gratuït

:
07/07/2023 - 19/09/2023
:
26/09/2023 - 05/10/2023
:
16
:
Curs virtual