Gestió de projectes per a l’administració local 2023

Area:

Objectius del curs

 • Analitzar un escenari amb cura, precisió i profunditat.
 • Generar propostes de projecte creatives i orientades a la innovació.
 • Dissenyar un sistema d’avaluació realista i fiable dels objectius d’un projecte.
 • Planificar amb màxima eficiència i eficàcia propostes de projecte.
 • Gestionar projectes sota la metodologia Agile.
 • Presentar de manera persuasiva i convincent davant de públic les propostes de projecte.

 

Continguts del curs

Introducció a la Gestió de Projectes Estratègics

 • Què implica gestionar projectes?
 • La cronologia dels projectes.
 • Els equips de projectes
 • Les agendes encobertes
 • Què cal per liderar projectes?
 • Claus motivacionals en gestió de projectes
 • Els diferents actors i rols de la gestió de projectes

Eines de diagnosi i anàlisi

 • Els errors habituals del DAFO (i com fer que el DAFO ens torni a ser veritablement útil).
 • El Mapa d’Actors.
 • El Sociograma.
 • L’Arbre de Problemes.
 • L’anàlisi PESTEL.
 • L’anàlisi de les 5 Forces de Porter.

Eines de creativitat i innovació per a projectes

 • Els fonaments per a la creativitat i la innovació
 • La Pluja d’Idees (Brainstorming) i com fer que sigui realment efectiu.
 • Els Mapes Mentals (Mindmaps) com a eina essencial per bastir tota una estratègia de projecte.
 • Tècniques disruptives (Inversió del Problema, La pitjor idea de la Hª, etc.)
 • Tècniques per a situacions creatives específiques (Mètode Delphi, Mètode BBB, 4x4x4, mètode dels 6 barrets)

Disseny d’indicadors i de sistemes d’avaluació

 • Les jerarquies dels objectius i el seu alineament.
 • Les variables o paràmetres dels indicadors.
 • Els I.V.O.s.
 • Els mitjans de verificació.

Planificació eficient amb suport informàtic

 • Per què hem de deixar de planificar amb Excel?
 • Diagrames de Gantt i PERT.
 • Control de les dates d’entrega, dels costos i de l’abast del projecte.
 • Resolució de conflictes de planificació, colls d’ampolla, solapaments i sobrecàrregues de treball.
 • Ús del programari Project Libre per a dur a terme planificacions.

Metodologies àgils

 • De l’organització màquina a l’organització organisme
 • Els valors i principis àgils
 • Comparativa amb la metodologia Waterfall o “en cascada”
 • Comparativa de metodologies àgils populars: Scrum i Kanban
 • El procés de la metodologia Scrumban
 • Daily meetings, les reunions de seguiment ràpides
 • Retrospectives, les sessions d’autoanàlisi de l’equip

Presentació i defensa de projectes en públic

 • Estructures clàssiques efectives (Problem/Solution/Call, Monomite, In media res, Sparklines, Pètal, Anells niats, etc.).
 • Tècniques per arrencar una presentació i captar l’atenció.
 • L’Storytelling com a eina de persuasió.
 • Les 4Ps de les presentacions.
 • Bones pràctiques de suports audiovisuals (Powerpoint, etc.)
 • 4 maneres (veritablement efectives) de desfer-se dels nervis abans de la presentació

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Marc Ambit Fernandez, formador i consultor

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

20 i 27 Octubre, 3, 10 i 17 Novembre 2023
de 09:30 a 14:30h

AF:35

Gratuït

:
01/09/2023 - 13/10/2023
:
20/10/2023 - 17/11/2023
:
25
:
Curs presencial
:
Aula B de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès