FORMACIÓ INTERNA: Convocatòria de reunió informativa sobre l’aplicació del “Manual d’identitat visual” 2024


Equip de l'Oficina de Difusió DdGI

Empleat públic
Personal tècnic dels diferents serveis de la Diputació que, en l’exercici de les seves funcions, realitzen o encarreguen tasques en què apareix la imatge corporativa de la Diputació de Girona

Data: 30 de gener de 2024
Horari: a les 12h

Modalitat ZOOM
AF:IL

Objectius i continguts

L’Oficina de Difusió ha organitzat una reunió informativa, d’una durada aproximada de 30 minuts, dirigida als tècnics dels diferents serveis de la Diputació que, en l’exercici de les seves funcions, realitzen o encarreguen tasques en què apareix la imatge corporativa de la Diputació de Girona.

Durant la sessió:

—   S’exposaran els criteris bàsics per aplicar el logotip de la Diputació:

o   En tots aquells projectes de projecció pública en els quals la Diputació col·labora (subvencions, patrocinis, contractacions, etc.).

o   En totes aquelles comunicacions i materials elaborats pels mateixos serveis.

 

—   Es presentarà la informació bàsica sobre el contingut dels tres manuals vigents en relació amb la imatge corporativa:

o   El Manual d’identitat visual de la Diputació de Girona

o   La Guia d’estil de pàgines web

o   La Guia d’estil relativa a la marca DDGI 2030, Demarcació Sostenible

 

—   S’explicarà breument on es poden trobar els materials necessaris per aplicar adequadament la imatge corporativa (en documents en format Word, PowerPoint, o fons per a videotrucades) i per elaborar la memòria del servei.

 

Aquesta formació no té caràcter de formació reglada, sinó informativa a nivell intern.

És per això que no serà gravada ni s’expedirà cap tipus de certificat als assistents.

Gratuït

:
11/01/2024 - 30/01/2024
:
30/01/2024 - 30/01/2024
:
0.30
:
Curs virtual