Formació bàsica en recursos humans a l’administració local 2023_2a ed_Figueres

Area:

Objectius del curs

 • Assolir coneixements bàsics sobre Recursos Humans a l’administració local
 • Distingir entre personal funcionari i personal laboral
 • Distingir entre plantilla i relació de llocs de treball
 • Distingir entre selecció i provisió de llocs de treball
 • Conèixer els diferents sistemes de selecció de personal
 • Classificar les situacions administratives del personal funcionari
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el règim disciplinari a l’administració local

 

Continguts del curs

1a sessió

 • Concepte i classes d’empleats públics
 • Retribucions dels empleats públics
 • Jornada, permisos i vacances

2a sessió

 • La plantilla i la relació de llocs de treball
 • La selecció i la provisió de llocs de treball
 • L’oferta pública d’ocupació
 • Els processos selectius a l’administració local

3a sessió

 • Situacions administratives del personal funcionari
 • El règim disciplinari

 

Materials

Amb anterioritat a la realització de l’activitat formativa, es lliurarà a les persones inscrites el material corresponent per tal de poder fer un seguiment més exhaustiu durant les diferents sessions.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Caterina Giménez i Gelpí, Tècnica superior de la Direcció corporativa d'organització i recursos humans de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal administratiu i auxiliar de suport a les unitats de recursos humans de l’Administració Local de la demarcació de Girona que desitgin adquirir coneixements bàsics sobre el món de recursos humans i les matèries que l’engloba.

Dates: 16, 23 i 30 de maig de 2023
Horari: de 9:30h a 13:30h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:60

Gratuït

:
07/03/2023 - 09/05/2023
:
16/05/2023 - 30/05/2023
:
12
:
Curs presencial
:
Centre Cívic Joaquim Xirau, carrer de Vilatenim, 45, 17600 - Figueres
Figueres, Alt Empordà