Formació bàsica en recursos humans a l’administració local

Temàtica:
Area:

Objectius del curs

 • Assolir coneixements bàsics sobre Recursos Humans a l’administració local
 • Distingir entre personal funcionari i personal laboral
 • Distingir entre plantilla i relació de llocs de treball
 • Distingir entre selecció i provisió de llocs de treball
 • Conèixer els diferents sistemes de selecció de personal
 • Classificar les situacions administratives del personal funcionari
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el règim disciplinari a l’administració local

 

Continguts del curs

14 de febrer de 2023

 • Concepte i classes d’empleats públics
 • Retribucions dels empleats públics
 • Jornada, permisos i vacances

21 de febrer de 2023

 • La plantilla i la relació de llocs de treball
 • La selecció i la provisió de llocs de treball
 • L’oferta pública d’ocupació
 • Els processos selectius a l’administració local

28 de febrer de 2023

 • Situacions administratives del personal funcionari
 • El règim disciplinari

 

Tipus de certificat:

Certificat d’assistència i aprofitament.

Avaluació de l’activitat formativa

Per tal d’obtenir el certificat caldrà assistir al 80% de les hores de l’activitat formativa i, en tot cas, realitzar la prova de coneixements que es realitzarà l’últim dia abans de finalitzar l’activitat.

Materials

Amb anterioritat a la realització de l’activitat formativa, es lliurarà a les persones inscrites el material corresponent per tal de poder fer un seguiment més exhaustiu durant les diferents sessions.

 


Caterina Giménez i Gelpí, Tècnica superior de la Direcció corporativa d'organització i recursos humans de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal administratiu i auxiliar de suport a les unitats de recursos humans de l’Administració Local de la demarcació de Girona que desitgin adquirir coneixements bàsics sobre el món de recursos humans i les matèries que l’engloba.

Dates: 14, 21 i 28 de febrer de 2023
Horari: de 9:30h a 13:30h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:50

Gratuït

:
23/01/2023 - 10/02/2023
:
14/02/2023 - 28/02/2023
:
12
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès