Manteniment d’instal.lacions de calderes de biomassa i xarxes de calor en equipaments municipals 2023

Area:

 

Objectius del curs

 • Conèixer els elements que conformen la instal·lació de biomassa i xarxa de calor, així com les principals actuacions de manteniment a realitzar-hi.
 • Conèixer alguns paràmetres de referència a telegestionar per assolir un correcte funcionament de la instal·lació i detectar malfuncionaments.Conèixer les parts i elements d’un Pla de manteniment i control documental de les instal·lacions.
 • Resoldre dubtes, problemàtiques i possibles solucions de problemes habituals en instal·lacions de biomassa i xarxes de calor.
 • Saber comunicar els beneficis econòmics i ambientals de les instal·lacions de biomassa.

 

Continguts del curs

1.- Elements que conformen la instal·lació de biomassa i distribució de calor i actuacions habituals.

2.- Sistema de telegestió i control. Paràmetres a telegestionar.

3.- Mesures a realitzar «in situ» a la instal·lació.

4.- Alguns càlculs d’indicadors i referències de la instal·lació

5.- Control documental de la instal·lació.

6.- Veure un exemple d’un pla de manteniment.

7.- Qualitat del combustible i incidències habituals.

8.- Incidències habituals en la instal·lació hidràulica i elèctrica.

9.- Incidències habituals a l’extracció de productes de combustió: fums i cendres.

10.- Comunicació dels impactes positius de l’ús de la biomassa.

11.- Plecs de prescripcions tècniques del servei de manteniment de calderes de biomassa

12.- Conclusions.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants  que hagin assistit al 80% de les hores.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Joan Oliver Casanellas - Enginyer Industrial de SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Data: 15 de setembre de 2023
Horari: de 9:30h a 14:30h
AF:35

Gratuït

:
14/06/2023 - 07/09/2023
:
15/09/2023 - 15/09/2023
:
5
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès