Fiscalitat en habitatge 2023

Temàtica:

 

Objectius del curs

Un dels grans objectius dels ajuntaments és augmentar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials. És per això que cada cop es diversifiquen més les polítiques, tant de captació d’habitatge i mobilització de l’habitatge buit com de gestió directa, a fi de garantir el dret a l’habitatge. 

L’objectiu d’aquesta sessió formativa és donar eines als ajuntaments per abordar aspectes relacionats amb la fiscalitat i l’habitatge. D’una banda, es detallaran qüestions pràctiques de caràcter general sobre determinades polítiques fiscals locals relacionades amb l’habitatge i el tractament de l’impost sobre el valor afegit (IVA) relacionat amb els habitatges gestionats pels ens locals. I de l’altra, es detallaran, des d’un punt de vista pràctic, el procediment d’aprovació i/o modificació d’ordenances fiscals i la gestió de l’impost sobre béns immobles (IBI) per mobilitzar l’habitatge buit i augmentar l’habitatge habitual i permanent. Per acabar, es tractaran qüestions problemàtiques relacionades amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). 

La sessió serà impartida per professors de la facultat de dret de la Universitat de Girona.

 

Continguts del curs

9.00 – 09.30 h: Presentació de la sessió 

Natàlia Figueras i Pagès, diputada delegada d’Habitatge de la Diputació de Girona 

Mª Luisa Esteve Pardo, professora titular de dret financer i tributari de la UdG 

 

09.30 – 10.00 h: «L’IVA en l’habitatge destinat a polítiques socials» 

(Pendent de confirmació – AEAT) 

 

10.00 – 11.00 h: «Habitatge i polítiques fiscals locals: qüestions problemàtiques» 

Montserrat Ballarín Espuña, professora titular de dret financer i tributari de la UPF i exregidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 

 

11.00 – 11.15 h: Debat i torn obert de paraules 

 

11.15 – 11.45 h: Pausa 

 

11.45 – 12.15 h: «L’ICIO en polítiques d’habitatge» 

Mª Luisa Esteve Pardo, professora titular de dret financer i tributari de la UdG 

 

12.15 – 13.15 h: Taller pràctic sobre la gestió de l’IBI 

«El procediment d’aprovació i/o modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’IBI» 

Sebastià Martínez de Trinchería, professor associat de dret financer i tributari de la UdG i cap de gestió tributària de l’Ajuntament de Girona 

«Les afectacions a l’IBI per l’aprovació de la llei estatal reguladora del dret a l’habitatge» 

Albert Navarro García, professor agregat de dret financer i tributari de la UdG 

 

13.15 – 13.30 h: Debat i torn obert de paraules  

 

13.30: Tancament de la sessió 

Anna Pla Illa, cap de la secció d’Habitatge (Àrea d’Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació) de la Diputació de Girona 

 

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

  • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent.
  • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
  • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
  • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

La sessió serà impartida per professors de la facultat de dret de la Universitat de Girona.

Empleat públic
La sessió està destinada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals, i a les entitats de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

Data: dijous 28 de setembre de 2023
Hora: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: Facultat de Dret de la Universitat de Girona

AF:100

Gratuït

:
12/09/2023 - 27/09/2023
:
28/09/2023 - 28/09/2023
:
5
:
Curs presencial
:
Sala de graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. C/ de la Universitat de Girona, 12, Campus Montilivi, 17003 Girona
Girona, Gironès