Excel bàsic 2023

Area:

 

Objectius del curs

Conèixer el funcionament bàsic del full de càlcul Microsoft Excel, a partir de les funcions disponibles en aquest programa a l’hora de crear i modificar fulls de càlcul senzills. S’oferirà la informació necessària per crear llibres i fulls de càlcul, desplaçar-se pels fulls i introduir-hi dades, així com sobre formats bàsics i impressió.

 

Continguts del curs

Introducció i objectius del nivell bàsic

1.1.          Introducció

1.2.          Objectius

 

Introducció a l’Excel

2.1.          Per a què serveix l’Excel?

2.2.          Parts principals del programa

2.3.          Altres elements de l’entorn

2.4.          El primer llibre

2.5.          Sortir de l’Excel

 

Llibres i fulls

3.1.          Llibres i fulls en Excel

3.2.          Moure’s pels fulls

3.3.          Crear i eliminar fulls

3.4.          Moure i copiar fulls

3.5.          Guardar llibres

 

Introduir dades (I)

4.1.          Dades en Excel

4.2.          Maneres d’introduir dades

4.3.          Introduir números i text

4.4.          Introduir dates

4.5.          Inserir símbols

 

Introduir dades (II)

5.1.          Emplenar un grup de cel·les

5.2.          Crear sèries

5.3.          Crear tendències

5.4.          Revisar l’ortografia

 

Modificar fulls

6.1.          Editar cel·les

6.2.          Tallar, copiar i enganxar

6.3.          Tallar i copiar amb el ratolí

6.4.          Inserir i eliminar cel·les

6.5.          Buscar i reemplaçar

 

Organitzar i imprimir fulls

7.1.          Finestres

7.2.          Format de pàgina

7.3.          Salts de pàgina

7.4.          Imprimir

 

Format de cel·les

8.1.          Concepte de format de cel·les

8.2.          Amplada i alçada de cel·les

8.3.          Alineació de dades

8.4.          Fonts de text

8.5.          Vores i emplenament

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

AEDES

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 25 i 27 de setembre, i 2, 4, 9 i 11 d’octubre de 2023
Horari: de 9.30 a 11.30 h

AF:25

Gratuït

:
07/07/2023 - 18/09/2023
:
25/09/2023 - 11/10/2023
:
12
:
Curs virtual