Excel avançat 2023

Area:

 

Objectius del curs

Aprendre a treure el màxim profit a un full de càlcul.

Automatitzar tasques quotidianes.

Aprendre funcions avançades.

Aprendre a gestionar grans bases de dades tant en el terreny gràfic com en el dinàmic.

 

Continguts del curs

 1. Plantilles i macros en Excel
 • Concepte de plantilla. Utilitat
 • Plantilles predeterminades
 • Crear plantilles de llibre
 • Crear plantilles personalitzades
 • Ús i modificació de plantilles personalitzades
 • Concepte de macros
 • Creació d’una macro
  • Exemple de creació d’una macro
 • Executar macros
 • Nivell de seguretat de macros
 1. Taules i gràfics dinàmics
 • Introducció
 • Creació i maneig de taules dinàmiques
 • Creació de camps calculats
 • Importació de dades
 • Gràfics dinàmics
 1. Formularis i anàlisi de dades en Excel
 • Concepte de formulari. Utilitat
 • Anàlisi dels botons de formularis
 • Creació de formularis
 • Anàlisi hipotètic manual
 • Anàlisi hipotètic amb taules de dades
  • Taules de dades d’una variable
  • Taules de dades de dues variables
 • Cercar objectiu
 1. Revisió i treball amb llibres compartits
 • Gestió de versions, control de canvis i revisions
 • Inserció de comentaris
 • Protecció d’un full de càlcul
 • Protecció d’un llibre
 • Creació i ús de llibres compartits
 1. Opcions de seguretat en el Microsoft Excel – operacions avançades
 • Protecció d’un full de càlcul
 • Protecció d’un llibre
 • Creació i ús de llibres compartits
 • Dividir i immobilitzar files o columnes
 • Opcions de visualització
 • Importació des d’altres aplicacions
  • Bases de dades
  • Presentacions
  • Documents de text
 • Configuració i personalització
 • Les fitxes de la cinta d’opcions en la finestra principal de l’Excel
 • Ús de mètodes de tecla abreujada

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

AEDES

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 26 i 28 de setembre, i 3, 5, 10 i 17 d’octubre de 2023
Horari: de 9.30 a 11.30 h

AF:25

Gratuït

:
07/07/2023 - 19/09/2023
:
26/09/2023 - 17/10/2023
:
12
:
Curs virtual