Els límits dels preus del lloguer a Catalunya 2023

Temàtica:
Area:

 

Objectius del curs

La pressió del mercat immobiliari dificulta i afecta directament a l’accés a un habitatge de lloguer digne i adequat. Per poder abordar aquest problemàtica s’han aprovat mesures legislatives amb l’objectiu de poder contenir les rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i moderar el preu dels lloguers.

Aquesta jornada té com a finalitat conèixer el contingut de la llei estatal pel dret a l’habitatge i el desplegament articulat per la Generalitat de Catalunya a l’espera de la validació definitiva.

La sessió serà impartida per l’assessora jurídica Elga Molina, doctora en dret i especialitzada en dret immobiliari.

 

Continguts del curs

Durant tota la sessió es desenvoluparan els següents continguts:

 1. Introducció
 2. Antecedents normatius
 3. Declaració de zona de mercat residencial tensionat
 4. Gran tenidor d’habitatge
 5. Informació sobre el preu als usuaris
 6. Règim aplicable
 7. Limitacions a les rendes inicials
 8. Actualització de les rendes del contracte
 9. Declaració realitzada a Catalunya
 10. Altres normes que afecten el preu

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 


Elga Molina, doctora en dret i especialitzada en dret immobiliari.

Empleat públic
La sessió està orientada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals, i a les entitats de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

Dijous 21 de setembre de 2023
Hora: de 10.00 a 13.00 h

AF:80

Gratuït

:
12/09/2023 - 20/09/2023
:
21/09/2023 - 12/09/2024
:
3
:
Curs virtual