El procediment de concessió de llicències urbanístiques 2023

Area:

 

Objectius del curs

Aquest curs té l’objectiu que els destinataris obtinguin coneixements clars i precisos sobre les diferents fases del procediment d’atorgament de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, així com les principals incidències que es poden produir en l’interprocedimental, des d’una perspectiva pràctica i jurisprudencial.

 

1.Inici del procediment:

1.1.  Tipificació d’actes subjectes a llicència d’obres o a comunicació d’obres

1.2.  Sol·licitud de llicències d’obres

1.3.  El projecte tècnic d’obres

1.4.  El visat col·legial i el tècnic competent

1.5.  Llicències d’obra en sòl no urbanitzable

1.6.  Llicències d’usos i obres en règim de provisionalitat

1.7.  Tramitació de comunicacions d’obra, supressió de càrregues burocràtiques i simplificació de tràmits

1.8. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i usos preexistents

1.9.  El certificat de règim urbanístic (CRU)

 

2.Instrucció del procediment:

2.1. Esmena de deficiències

2.2. Informes tècnics i jurídics (responsabilitat penal i administrativa)

2.3. Intervenció d’altres Administracions Públiques (informes vinculants i altres autoritzacions)

2.4. Suspensió de tramitacions i llicències

2.5. Supòsits de concurrència competencial

2.6. Actes promoguts per altres Administracions Públiques.

 

3.- Fi del procediment:

3.1. La clàusula salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer

3.2. Òrgans competents concessió de llicències

3.3. Terminis de concessió de les llicències

3.4. La resolució estimatòria o denegatòria. Caràcter reglat. Notificació de la llicència.

3.5. Renuncia, desistiment i caducitat de la llicència.

3.6. El silenci positiu i negatiu en el seu atorgament

3.7. Llicència urbanística per a la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Jordi Turon Serra, vicesecretari de la Diputació de Girona, Pere Serrano Martín, secretari de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Xavier Montal i Roura, cap del Servei d'Arquitectura de la Diputació de Girona.

Empleat públic
Personal d’ens local de la demarcació de Girona

18 i 22 de setembre de 2023
de 9.30h a 13.30h
AF: 80

Gratuït

:
06/06/2023 - 11/09/2023
:
18/09/2023 - 22/09/2023
:
8
:
Curs presencial
:
Aula Magna de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès