El portal de transparència: Obligacions i edició del portal 2023

Objectius

Conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals i els recursos que aquests tenen a la seva disposició; adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per mantenir actualitzat el portal de transparència, i conèixer les darreres novetats en la visualització de continguts.

Continguts

Marc legal:

  • Introducció a les obligacions legals de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • El servei de transparència del Consorci AOC. El portal. Seu electrònica i Portal de transparència. El repositori de dades. Estructura del portal. Continguts automàtics i continguts manuals.
  • El suport organitzatiu, jurídic i tècnic que la Diputació de Girona posa a disposició dels ens locals.
  • Configuració del servei de transparència de què proveeix el Consorci AOC:
    • Personalització del portal: imatge corporativa i enllaços.
    • Aspectes tècnics per a la gestió i edició dels continguts del portal.
  • Darreres actualitzacions.

Cristina Adroher Boada és graduada en criminologia i té el Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local de la Fundació UdG. Ha treballat a l’Administració pública local, i actualment és consultora d’administració electrònica i treballa a Notidig com a tècnica de transparència per a diversos ajuntaments i consells comarcals.

Empleat públic
Treballadors i càrrecs electes que tinguin responsabilitats a l’Administració local i el seu sector públic i que estiguin interessats en els àmbits del bon govern, la transparència i la participació ciutadana.

Data: divendres 29 de setembre de 2023
Horari: de 9.30 h a 13.30 h
Modalitat: presencial
Lloc: Aula A de la Casa de Cultura de Girona

AF:IL

Gratuït

:
14/04/2023 - 27/09/2023
:
29/09/2023 - 29/09/2023
:
4
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès