El dret de superfície i la concessió demanial 2023

Temàtica:
Area:

Objectius:

Les necessitats d’habitatge en l’àmbit local són àmplies i diverses. Per aquest motiu els ajuntaments, en compliment de les competències de promoció de l’habitatge i de gestió del sòl, impulsen fórmules com el dret de superfície i la concessió demanial per a sòls d’habitatges de protecció oficial. 

L’objectiu principal de la sessió formativa és conèixer quines possibilitats articula la Llei d’urbanisme i com es poden desenvolupar les dues figures. A més a més, s’informarà sobre les darreres modificacions relacionades amb la gestió del patrimoni públic del sòl i de l’habitatge. 

 

Continguts:

  • El dret de superfície
  • La concessió demanial per a sòls d’habitatges de protecció oficial
  • Gestió del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge

Programa 

11.00-11.40 h El dret de superfície 

11.40-12.20 h La concessió demanial per a sòls d’habitatges de protecció oficial 

12.20-13.00 h Règim jurídic aplicable als processos de licitació i supòsits d’adjudicació directa. Gestió del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge 

 

Contingut i normativa relacionada 

Durant la sessió es tractarà la normativa següent: 

  1. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme  
  2. Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
  3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
  4. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de Catalunya 

 


Aleix Canals, advocat especialista en dret administratiu, dret urbanístic i habitatge.

Empleat públic
La sessió està orientada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge

Divendres 14 d'abril de 2023
Horari d'11h a 13h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:80

Gratuït

:
10/02/2023 - 13/04/2023
:
14/04/2023 - 14/04/2023
:
2
:
Curs virtual