Direcció d’equips a l’administració pública 2023

Area:

Objectius del curs

Formar directius amb consciència sobre la seva responsabilitat en el rol de desenvolupament dels equips.

Conèixer i utilitzar eines pràctiques que ens ajudin a millorar la capacitat analítica, de planificació comunicativa i executiva a l’hora emprendre accions que ajudin a dirigir i desenvolupar del seu equip.

Avaluar i potenciar el desenvolupament de les competències professionals dels membres de l’equip i gestionar el talent intern.

Establir i gestionar mesures de reconeixement del treball, el compromís i l’assoliment de resultats per part de les persones i de l’equip.

Orientar als participants cap a la innovació a través de l’escolta activa i la participació de l’equip en la millora continua de l’Administració pública catalana.

Continguts del curs

INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ D’EQUIPS PÚBLICS.

Identificació de reptes comuns dels participants en la Direcció d’equips

Activitat l’Aliança: Quin és el propòsit de Direcció d’equips en l’àmbit públic?

Què significa gestionar o liderar un equip? Quin és el valor afegit d’un comandament? Quins són els seus rols? On posem el focus i per què?

Activitat d’identificació de les tasques associades a cada rol: Rol Tècnic, de Gestió, de Desenvolupament i de Visió.

 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA GOVERNANÇA DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Conceptes de Governança i Polítiques públiques.

Per què cal Planificar?

Quines són les fases del procés de planificació?

Quins són els objectius de la planificació en l’Administració Pública?

Què són la Planificació estratègica i la planificació operativa.

Quins instruments de planificació haig de fer servir? Dissenya el teu instrument de planificació

 

COM TREBALLAR PER OBJECTIUS?

Raons per treballar per objectius

La connexió entre la missió, propòsit. objectius, resultats, tasques, feedback i reconeixement

 

DIRECCIÓ I DESENVOLUPAMENT D’EQUIPS

Estils de comunicació i lideratge. Metodologia i Test Insights.

Com gestionar relacions dins l’equip i motivar a les persones funció de l’estil de personalitat.

Organitzar i distribuir tasques en funció de les competències. Saber delegar.

Gestionar i avaluar el talent intern. Matriu Will/Skill:

Aprendre a donar feedback com a base de creació d’una cultura de transparència i millora continua.

Establir espais de participació periòdica de l’equip. Les reunions de millora continua.

La gestió de conflictes dins un equip. Què, com i quan afrontar un conflicte. Com fer Comunicacions difícils i Accions correctives.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants  que hagin assistit al 80% de les hores.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Xavier Julià i Camps, formador

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona amb comandament i la direcció d'equips al seu càrrec.

31 de maig, 5, 19, 21, 26, 28 de juny de 2023
de 10:00h a 14:00h.

AF:20

Gratuït

:
03/04/2023 - 22/05/2023
:
31/05/2023 - 28/06/2023
:
24
:
Curs presencial
:
Centre Ferran Sunyer i Balaguer. Ronda Sud, 3, 17600 Figueres, Girona
Figueres, Alt Empordà