Defensa personal policial Nivell I (Sant Hilari Sacalm) 2023

Temàtica:
Area:

Objectius del curs:

L’objectiu és crear un criteri d’actuació dels diferents procediments policials i actuacions policials de defensa personal i adequar les tècniques de defensa als objectius professionals de la policia.

La capacitació dels agents de policia en l’ús de la Defensa Personal Policial, mitjançant procediments i tècniques d’intervenció operativa policial.

Dotar als agents de policia de totes aquelles tècniques en defensa personal policial atenent sempre a l’ús gradual de la força, per una menor lesivitat possible davant d’una intervenció, i sempre conforme als principis bàsics d’actuació establerts per la Llei Orgànica 2/86 de les FCS, així com del Codi de conducta pels funcionaris encarregats de fer complir la Llei.

La importància recau en la necessitat de capacitar a l’alumne/a en un mètode bàsic i propi de la institució, que comprengui un conjunt de conceptes teòrics que donin contingut a la present matèria, pel que fa a la seva aplicació operativa de tàctiques d’intervenció verbal i no verbal que possibilitin al funcionari policial comptar amb altres alternatives a l’ús de la força, per tal de poder persuadir el sospitós de resistir-se a l’autoritat, i poder aconseguir l’objectiu del compliment del seu deure: realitzar el procediment de detenció en forma pràctica, amb el mínim d’esforç físic i violència emprada.

 

Continguts del curs:

 • Principis Bàsics d’actuació de les FCS.
 • Marc Jurídic.

L’ús gradual de la força policial.

 • Normes de seguretat bàsiques.
 • Desplaçaments bàsics.
 • Conèixer quins són els nostres punts febles segons la nostra complexió física.
 • Guàrdies i atacs bàsics.
 • Parades i esquives.
 • Aprendre com actuar correctament davant d’una situació de perill.
 • Tècnica operativa policial, luxacions, bloquejos, punts de pressió, controls, conduccions i projeccions bàsiques.
  • Utilitzar la defensa personal com a estratègia de prevenció.
  • Facilitar recursos de protecció i defensa en cas de patir un intent d’agressió física.
  • Generar l’autoconfiança necessària per afrontar amb seguretat i decisió situacions hostils que puguin esdevenir en la seva vida professional o quotidiana.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Carles Torres López

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

del 20 al 24 de Novembre de 2023
de 09:00h a 15:00h

AF:20

Gratuït

:
05/06/2023 - 13/11/2023
:
20/11/2023 - 24/11/2023
:
30
:
Curs presencial
:
Centre Esportiu Municipal de Sant Hilari Ctra. de la Font Picant, s/n, 17403 - Sant Hilari Sacalm
Sant Hilari Sacalm, Selva