Curs per a arquitectes municipals de petits municipis 2023-2024 (COAC)

Temàtica:
Area:

Objectius:

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció d’arquitecte municipal i aprofundir en aquests coneixements. L’activitat s’adreça als arquitectes municipals que presten els serveis en municipis petits o mitjans, que són la major part dels municipis de les comarques de Girona. 

Continguts:

 • L’administració municipal
 • Serveis públics locals
 • Gestió del pressupost i contractació
 • Planificació urbanística
 • La Llei d’urbanisme i els seus reglaments
 • Planejament territorial i urbanístic
 • La salut en l’urbanisme
 • El desenvolupament urbanístic sostenible: ambiental, econòmic i social
 • La participació ciutadana
 • Avaluació ambiental de plans i projectes
 • La mobilitat urbana. Planificació i evolució
 • La gestió de l’aigua i el risc d’inundabilitat en la planificació urbanística. Reptes per fer front a l’emergència climàtica

 

Programa del curs 2023-2024 

PRIMERA PART 

Jornada 1: Presentació del curs. Dimecres 4 d’octubre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-9.45 h Presentació del curs

Xavier Ludevid i Massana 

 • 9.45-11-30 h «Funcions de l’arquitecte municipal als mitjans i petits municipis»

Joan Falgueras Font 

 • 12.00-14.00 h «Relacions contractuals entre l’arquitecte i l’administració municipal»

Laura Corsunsky Zeitune 

 • 15.30-17.30 h «Responsabilitat legal i penal de l’arquitecte municipal»

Antonio Pérez de Gregorio 

 

Jornada 2: «L’administració municipal». Dimecres 11 d’octubre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals»

Carmen Alonso Higuera 

 • 12.00-14.00 h «El procediment administratiu»

Alfred Lacasa Tribó 

 • 15.30-17.30 h «El sòl no urbanitzable. Projectes en sòl no urbanitzable. Segregació de finques en sòl no urbanitzable»

Camil Cofan Amiel 

 

Jornada 3: «Serveis públics locals». Dimecres 18 d’octubre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «Els serveis públics locals i les formes de gestió»

Laura Corsunsky Zeitune 

 • 12.00-14.00 h «Formes de gestió directa i indirecta»

Laura Corsunsky Zeitune 

 • 15.30-17.30 h «El patrimoni dels ens locals. El patrimoni públic de sòl i habitatge»

Carmen Alonso Higuera 

 

Jornada 4: «Gestió del pressupost i contractació». Dimecres 25 d’octubre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «Pressupost i hisendes locals»

Jordi Salvador i Culí 

 • 12.00-14.00 h «La contractació administrativa i la gestió dels contractes locals»

Laura Corsunsky Zeitune 

 • 15.30.17.30 h «El contracte d’obres i el contracte de serveis»

Laura Corsunsky Zeitune 

 

Jornada 5: «La planificació» (1). Dimecres 8 de novembre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «La Llei d’urbanisme i els seus reglaments»

Josep Ciurana Dorca 

 • 12.00-14.00 h «Planejament territorial i urbanístic»

Camil Cofan Amiel 

 • 15.30-17.30 h «La salut en l’urbanisme»

Marta Rofin Serrà 

 

Jornada 6: «La planificació» (2). Dimecres 15 de novembre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «El desenvolupament urbanístic sostenible: ambiental, econòmic i social»

Sebastià Jornet i Forner 

 • 12.00-14.00 h «Criteris de gènere en el planejament urbanístic i l’espai públic»

Blanca Valdivia. Col·lectiu Punt 6 

 • 15.30-17.30 h «La participació ciutadana»

Daniel Tarragó i Santfeliu 

 

Jornada 7: «La planificació» (3). Dimecres 22 de novembre de 2023 (6 hores) 

 • 9.30-11.30 h «Avaluació ambiental de plans i projectes»

Jacobo Ruiz Pedreira 

 • 12.00-14.00 h «La mobilitat urbana. Planificació i evolució»

Màrius Navazo Lafuente 

 • 15.30-17.30 h «La gestió de l’aigua i el risc d’inundabilitat en la planificació urbanística. Reptes per fer front a l’emergència climàtica»

Agustí Pere Figueras Romero 

El curs es fa en modalitat telemàtica per videoconferència i parcialment en modalitat presencial. La presentació del curs i les sessions presencials tindran lloc a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquestes sessions es transmetran també per videoconferència.


Coordinador el curs: Xavier Ludevid i Massana, arquitecte i president de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP) del COAC.

Empleat públic
Perfil dels destinataris a qui va destinat: El curs s’adreça als arquitectes municipals dels ajuntaments i els consells comarcals de la Demarcació de Girona del COAC relacionats amb l’àmbit de l’habitatge. L’organitza l’Escola Sert de la Demarcació de Girona i l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En cas que s’ocupin totes les places, s’acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal.

Dates i horari

Cada dimecres, del 4 d’octubre al 22 novembre de 2023

De 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 17.30 h (42 hores en total)

Cada jornada consta, al matí, d’una sessió de 2 hores, una pausa i una altra sessió de 2 hores; a la tarda, d’una sessió de 2 hores.

Lloc i modalitat: El curs es fa en modalitat telemàtica per videoconferència i parcialment en modalitat presencial.

La presentació del curs i les sessions presencials tindran lloc a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquestes sessions es transmetran també per videoconferència.

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:50

Gratuït

:
10/02/2023 - 01/09/2023
:
04/10/2023 - 22/11/2023
:
42
:
Curs semipresencial
:
Semi presencial. Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Girona, Gironès