Curs de procediments policials (nivell 1) (Castelló d’Empúries) 2024

Temàtica:
Area:

Lluís Torres Moreno, coordinador i docent del curs

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Del 15 al 19 d’abril de 2024
Horari: de 9 h a 15 h

AF:25

Objectius del curs:

 • Transmetre i adquirir els valors, coneixements, habilitats i actituds per tal que els alumnes arribin a conèixer i a interioritzar els procediments i les intervencions policials fins a assolir un nivell òptim.
 • Aprendre l’aplicació d’uns procediments policials, adequant-los sempre als valors i les actituds de la legalitat.
 • Aplicació de la normativa que regeix les actuacions per fer complir la llei i seguir els principis deontològics i bàsics d’actuació, i alhora per saber actuar fent un ús adequat de la força, amb objectivitat i neutralitat.
 • Conèixer i aplicar els procediments d’autoprotecció davant de qualsevol tipus d’intervenció.
 • Evitar actituds temeràries o d’excés de prudència i indecisió.
 • Conèixer els diferents recursos materials que estan a disposició del policia i l’ús correcte d’acord amb els principis bàsics d’actuació.

 

Continguts del curs:

 • Autoprotecció.
 • Ús progressiu de la força.
 • El binomi policial.
 • Valoracions de risc en intervencions policials.
 • Desplaçaments durant el patrullatge.
 • Desplaçaments amb arma de foc.
 • Aturada de control i escorcoll de vehicles.
 • Tècniques d’extracció de persones dins de vehicles.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
13/02/2024 - 11/04/2024
:
15/04/2024 - 19/04/2024
:
30
:
Curs presencial
:
Dependències de la Policia Local de Castelló d’Empúries, c/ Puigmal, núm. 1
Castelló d'Empúries, Alt Empordà