Curs bàsic en gestió de nòmines i seguretat social 2023

Area:

 

Objectius del curs

 • Assolir els conceptes retributius per cada classe de personal.
 • Assolir els conceptes bàsics en matèria de cotització.
 • Conèixer i interpretar les diferents variacions que afecten a la nòmina.
 • Identificar i interpretar els conceptes que integren un rebut de salarial.

Continguts del curs

 1. Classes de personal i la seva vinculació amb l’administració pública.
  • Funcionaris de carrera.
  • Funcionaris interins.
  • Personal laboral.
  • Personal eventual.

 

 1. Retribucions dels empleats públics i altres figures.
  • Funcionaris de carrera.
  • Funcionaris interins.
  • Personal laboral.
  • Personal eventual.
  • Altres figures: Càrrecs electes i becaris.
  • Casos pràctics.

 

 1. Seguretat social.
  • Afiliació:
   • Comptes de cotització.
   • Altes, baixes i variacions.
   • Grups de cotització.
  • Bases de cotització:
   • Concepte, classes i contingut de les bases de cotització.
   • Límits en les bases de cotització.
  • Tipus de cotització.
  • Quotes de cotització.
  • Models de presentació en matèria de cotització:
   • Relació nominal de treballadors (RNT).
   • Rebuts de liquidació de cotització (RLC).
   • Altres enviaments; fitxers CRA, FDI, FIE.
  • Comunicacions a la TGSS.
   • Sistema Red.
   • Siltra
  • Casos pràctics.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Raul Suárez Blanco, cap de secció econòmic i pressupostari de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates 17-24-31 de maig i 7 de juny de 2023
Horari 9:30h a 13:30h

AF:20

Gratuït

:
13/04/2023 - 09/05/2023
:
17/05/2023 - 07/06/2023
:
16
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès