Curs bàsic de gestió de subvencions 2023

Area:

Objectius del curs

Conèixer els aspectes bàsics de la gestió de les subvencions: concepte de subvenció, pla estratègic de subvencions, formes de concessió, justificació i control de les subvencions.

 

Continguts del curs

 • Normativa aplicable a les subvencions
 • Pla estratègic de subvencions: contingut i tramitació.
 • Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva.
 • Subvencions directes.
 • Formes de justificació de les subvencions.
 • Esmena i requeriment de justificació.
 • Ampliacions de termini per justificar.
 • Pèrdua del dret de cobrament de les subvencions.
 • Reintegrament de les subvencions.
 • Acreditació d’estar al corrent amb l’AEAT i la Seguretat Social.
 • Plurianualitats.
 • Especial referència als premis
 • Base de dades nacional de subvencions (BDNS) i Sistema Nacional Públic de Subvencions (SNPS).
 • Control financer de subvencions i conseqüències dels seus resultats.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

Es requereix disposar d’ordinador, càmera i micròfon per poder assistir al curs, així com estar degudament acreditat amb nom i cognoms a la plataforma ZOOM i clicar els diversos controls d’assistència que apareixeran en pantalla al llarg del curs. En cas contrari no serà possible participar ni obtenir el certificat corresponent.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Marta Mas Valentí, Cap de secció de control financer de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

13, 20 i 27 d’abril 2023
Horari: 16:00h - 19:00h

AF:IL

Gratuït

:
03/03/2023 - 06/04/2023
:
13/04/2023 - 27/04/2023
:
9
:
Curs virtual