Contractació pública bàsica 2023

Area:

Objectius del curs

Aportar coneixements bàsics sobre contractació pública i assolir els conceptes clau per entendre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Continguts del curs:

 1. Introducció a la contractació pública: marc normatiu, principis, àmbits d’aplicació i la tipologia contractual
 2. Disposicions generals sobre la contractació pública: La planificació contractual, durada dels contractes i els recursos
 3. Parts del contracte: òrgan de contractació, responsable del contracte, el contractista, l’objecte, el preu i com determinar-lo i les garanties
 4. Expedient de contractació – Preparació: consultes prèvies, l’expedient de contractació: els plecs de clàusules i el contracte menor
 5. Expedient de contractació – Adjudicació dels contractes: anunci, proposicions, documentació, baixes, classificació, adjudicació i formalització
 6. Procediments de contractació : Obert, restringit, amb negociació, diàleg competitiu, associació per a la innovació i concurs de projectes.
 7. Execució de contractes – Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius
 8. Sistemes de racionalització de la contractació i contractació electrònica.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Raquel Coll Serarols, tècnica de Compra Pública de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

25 de maig, 1 i 6 de juny de 2023
16h a 19h, excepte el dia 6 de juny que serà de 16h a 20h (prova final)

AF:80

Gratuït

:
28/03/2023 - 18/05/2023
:
25/05/2023 - 06/06/2023
:
10
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès