Comptabilitat pública 2023

Area:

Objectius del curs 

Aquest curs pretén abordar els processos de realització de la comptabilitat pública

S’expedirà un certificat d’assistència als participants  que hagin assistit al 80% de les hores.

Continguts del curs

Les sessions del Curs de Comptabilitat es desenvoluparan en 4 sessions del mes de juny.

Cadascuna d’elles consta d’una part teòrica i pràctica, d’acord amb el detall següent: 

CONTINGUT DATA
1. La Normativa comptable.
2. El pressupost general de les entitats locals. Assentament d’Obertura del pressupost.3. Les modificacions de crèdit i el seu assentament comptable.3. Les operacions i assentaments de les fases de gestió de l’estat de despeses del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs.4. Els Procediments especials de despeses: BCF i PAJ
7/06
4. Les operacions i assentaments de l’estat d’ingressos del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs

5. Àrees d’especial interès: immobilitzat no financer, endeutament.

6. Les operacions no pressupostàries.

14/06
7. La liquidació del pressupost. Magnituds pressupostàries 21/06
8. Les operacions de final d’exercici i les operacions de tancament de la comptabilitat.
9. Els comptes anuals
28/06

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Mar Domènech Sistané, cap del Servei de Comptabilitat de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

7, 14, 21 i 28 de juny de 2023
de 16 a 19 h

AF:90

Gratuït

:
24/02/2023 - 31/05/2023
:
07/06/2023 - 28/06/2023
:
12
:
Curs presencial
:
Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona
Girona, Gironès