Com potenciar la Motivació i desenvolupament d’un equip_2a ed

Area:

Objectius del curs

 • Formar directius amb consciència sobre la seva responsabilitat en el rol de desenvolupament dels equips.
 • Conèixer i utilitzar eines pràctiques que ens ajudin a millorar la capacitat analítica, comunicativa i executiva a l’hora emprendre accions que ajudin al desenvolupament del seu equip.
 • Entrenar models d’anàlisi i conversa per poder motivar, comunicar, avaluar, corregir, desenvolupar o gestionar un equip.
 • Orientar als participants cap a la innovació a través de l’escolta activa i la participació de l’equip en la millora continua de l’Administració Pública catalana.
 • Crear un pla d’acció grupal i individual amb accions o actituds a potenciar, revisar, eliminar o incorporar en el desenvolupament i gestió d’equips.

 

Continguts del curs

Continguts del curs
1. INTRODUCCIÓ AL ROL DE MOTIVACIÓ i DESENVOLUPAMENT D’UN EQUIP.
 Activitat inicial’. 1/2/4 ALL: Identificació de reptes comuns dels participants
 Activitat l’Aliança: Com hauria de ser el lideratge per aconseguir el desenvolupament de les persones d’un equip?
 Què significa gestionar o liderar un equip? Activitat experiencial ‘Helium stick’. Quin és el valor afegit d’un comandament? Quins són els seus rols? On posem el focus i per què?
 Activitat d’identificació de les tasques associades a cada rol: Rol Tècnic, de Gestió, de Desenvolupament i de Visió.

2. 8 EINES PER POTENCIAR LA MOTIVACIÓ i DESENVOLUPAMENT D’UN EQUIP

 Eina 1: Intel.ligència emocional: Com connectar i adaptar a diferents perfils personalitat i com treure el màxim de cadascun?

> Activitat grupal recolzada pel model teòric de lideratge integral Insights.

 Eina 2: Com motivar per liderar un equip.
> Quins tipus de motivacions existeixen i quines eines de motivació tenim al nostre abast?
> Com identificar i crear un mapa de motivacions de l’equip?
> Com no desmotivar a l’equip i crear un pla de contingència en cas d’un context amb tasques poc motivants

 Eina 3: Direcció per objectius i Tasques d’alt rendiment
> Per què i com definir objectius amb propòsit.
> Els objectius S.M.A.R.T. Activitat: Identifica objectius S.M.A.R.T pel teu equip.
> La relació entre Objectius i Tasques d’alt rendiment (TAR)

 Eina 4: Com delegar amb seguretat per millorar l’autonomia de l’equip.
> Activitat: Què, Com i a Qui delegar?

 Eina 5: Comunicar per liderar.
> Activitat ‘El compromisòmetre’: Com la participació i el diàleg potencia el compromís dels equips.

 Eina 6: Coaching: Model de conversa orientat al desenvolupament de l’autoreflexió, l’autonomia i la presa de decisions.
> Amb qui, com i quan utilitzar una conversa tipus coaching?
> Activitat tipus role-playing amb cas pràctic i guia d’actuació pas a pas.

 Eina 7: Feedback: Model de conversa orientat a l’avaluació dels objectius i els resultats de la feina.
> Per què el feedback és clau en el seguiment, supervisió i millora continua del treballador?
> Activitat tipus role-playing amb cas pràctic i guia d’actuació pas a pas.

 Eina 8: Model situacional Will-Skill per analitzar com actuar en cada moment impulsar l’autonomia de l’equip
> Activitat grupal d’identificació d’accions a realitzar en funció del nivell d’actitud i aptitud del treballador en una determinada tasca.

3. PLA D’ACCIÓ PER POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT D’UN EQUIP (2 hores)
Els plans d’acció:
> Activitat ‘Pla d’acció individual.
> Activitat: Pla d’acció P.R.E.I: Què hem de potenciar, revisar, eliminar o incorporar per desenvolupar un equip.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les májúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es recomana l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

 


Xavier Julià Camps _ Formador, Coach i Generador de Talent

Empleat públic
Personal d'ens local de la demarcació de Girona, amb comandament sobre altres persones i projectes, que liderin reunions i/o equips.

Dates: 12, 14, 19 i 21 de desembre de 2022
Horari de 10h a 14h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.

AF:20

Gratuït

:
17/10/2022 - 05/12/2022
:
12/12/2022 - 21/12/2022
:
16
:
Curs presencial
:
Aula B_1a planta_Casa de Cultura_ c/Hospital, 6, 17001 - Girona
Girona, Gironès