Auditories internes, seguretat TIC, protecció de dades i ens 2023

 

Objectius

Adquirir nocions bàsiques sobre ciberseguretat i sobre la realització d’auditories internes en matèria de seguretat de la informació, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

Continguts

Fonaments de les auditories:

 • Procés de verificació i avaluació.
 • Marc i objectius.
 • Sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI).
 • Viabilitat de l’auditoria.

Realització de l’auditoria:

 • Identificació d’informació i sistemes.
 • Objectius de control.
 • Planificació.
 • Treball de camp.
 • Lliurament de resultats i de l’informe.
 • Pla d’implementació de mesures i garanties.

Comprovació de les mesures de seguretat:

 • Estat de la qüestió en matèria tecnològica.
 • Perímetres de seguretat.
 • Seguretat computacional.
 • Qüestionaris tècnics.

Genís Margarit i Contel és llicenciat en enginyeria de telecomunicacions i en enginyeria de sistemes electrònics per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat auditor de ciberseguretat els darrers quinze anys, i fa deu anys va fundar la seva empresa de consultoria en ciberseguretat. Compagina la seva tasca amb la docència a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i com a instructor d’EC-Council. És membre de l’Associació Professional Espanyola de la Privacitat, fundador del grup de seguretat de Telecos.cat, expert tècnic de l’European Privacy Seal i ambaixador de privacitat des del disseny (privacy by design ambassador).

Empleat públic
Treballadors i càrrecs electes que tinguin responsabilitats a l’Administració local i el seu sector públic i que estiguin interessats en els àmbits del bon govern, la transparència i la participació ciutadana.

Data: els dimecres 8, 15 i 22 de novembre de 2023
Horari: de 9.30 h a 12.30 h
Modalitat: en línia

AF:IL

Gratuït

:
14/04/2023 - 06/11/2023
:
08/11/2023 - 15/11/2023
:
9
:
Curs virtual