Auditories internes, seguretat TIC, protecció de dades i ens 2023


Genís Margarit i Contel és llicenciat en enginyeria de telecomunicacions i en enginyeria de sistemes electrònics per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat auditor de ciberseguretat els darrers quinze anys, i fa deu anys va fundar la seva empresa de consultoria en ciberseguretat. Compagina la seva tasca amb la docència a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i com a instructor d’EC-Council. És membre de l’Associació Professional Espanyola de la Privacitat, fundador del grup de seguretat de Telecos.cat, expert tècnic de l’European Privacy Seal i ambaixador de privacitat des del disseny (privacy by design ambassador).

Empleat públic
Treballadors i càrrecs electes que tinguin responsabilitats a l’Administració local i el seu sector públic i que estiguin interessats en els àmbits del bon govern, la transparència i la participació ciutadana.

Data: els dimecres 8, 15 i 22 de novembre de 2023
Horari: de 9.30 h a 12.30 h
Modalitat: en línia

AF:IL

 

Objectius

Adquirir nocions bàsiques sobre ciberseguretat i sobre la realització d’auditories internes en matèria de seguretat de la informació, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 

Continguts

Fonaments de les auditories:

 • Procés de verificació i avaluació.
 • Marc i objectius.
 • Sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI).
 • Viabilitat de l’auditoria.

Realització de l’auditoria:

 • Identificació d’informació i sistemes.
 • Objectius de control.
 • Planificació.
 • Treball de camp.
 • Lliurament de resultats i de l’informe.
 • Pla d’implementació de mesures i garanties.

Comprovació de les mesures de seguretat:

 • Estat de la qüestió en matèria tecnològica.
 • Perímetres de seguretat.
 • Seguretat computacional.
 • Qüestionaris tècnics.

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
14/04/2023 - 06/11/2023
:
08/11/2023 - 22/11/2023
:
9
:
Curs virtual