Atenció al client en anglès 2024

Temàtica:
Area:

Ryan Martin O´Shaughnessy. Empresa AEDES

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona, que vulguin adquirir un nivell bàsic d'interacció per a l'atenció al públic en anglès.

Dates: 5, 7, 12, 14 i 19 de març de 2024
Horari: de 15 h a 19 h

AF:25

Objectius del curs

Avui en dia és clau per a qualsevol organització empresarial, comerç o negoci atendre correctament el client i posar l’accent en aspectes de summa importància com ara la relació organització-client o la comunicació amb els companys de treball. En aquest curs d’atenció al client en anglès es tractarà la importància d’una comunicació adequada, l’atenció telefònica i, així mateix, el significat de certs comentaris, tics o salutacions. Tot això ens ajudarà a conèixer millor el client i a atendre’l de manera adequada.

 

Continguts del curs

INTRODUCCIÓ A L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

 1. Activitat per trencar el gel
 2. Salutacions i presentacions
 3. Joc de rol: «Rebre un visitant»

DEMANAR DADES I LLETREJAR

 1. Demanar dades personals
 2. Joc de rol: «Em dona el seu nom, si us plau?»
 3. Buscar informació en documents
 4. Donar indicacions
 5. Joc de rol: «Podria omplir aquest formulari?»

ATENCIÓ AL CIUTADÀ CARA A CARA

 1. Aprenentatge de recursos lingüístics en anglès per a una atenció presencial adequada
 2. Joc de rol

ATENCIÓ TELEFÒNICA AL CIUTADÀ

 1. Començar una trucada
 2. Frases pràctiques
 3. Anotar missatges
 4. Joc de rol

DONAR INDICACIONS

 1. Ús de l’imperatiu
 2. Donar indicacions
 3. Activitat de comprensió oral: indicacions
 4. Joc de rol: «Donar indicacions»

ATENCIÓ AL CIUTADÀ PER ESCRIT

 1. Redactar correus electrònics
 2. Frases pràctiques
 3. Apuntar i gravar missatges telefònics
 4. «Visiteu la nostra ciutat»: dissenyar i crear una pàgina web de la nostra ciutat

ORGANITZAR I CANVIAR CITES

 1. Organitzar cites per telèfon
 2. Confirmar i canviar cites per escrit
 3. Joc de rol: «Concertar una cita»

PROBLEMES I QUEIXES

 1. Tipus de problemes
 2. Procés de resolució de conflictes
 3. Respondre a queixes: de viva veu i per escrit

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
13/02/2024 - 04/03/2024
:
05/03/2024 - 19/03/2024
:
20
:
Curs virtual