Arrendaments urbans 2023

Temàtica:
Area:

Objectius:

La gestió dels arrendaments d’habitatges, tant de propietat municipal com provinent de les borses de mediació, requereix una actualització constant en la normativa i la jurisprudència dels casos. Per aquest motiu es vol aprofundir en dos temes que són d’actualitat per a tots els ajuntaments que gestionen habitatges: les figures afins als arrendaments i les obres i reparacions.

Continguts:

  • L’arrendament urbà i figures afins
  • Les obres i reparacions en el lloguer d’habitatge

Programa 

1a sessió. L’arrendament urbà i figures afins

1. El contracte d’arrendament d’habitatge

1.1. Els elements essencials del contracte i la seva nul·litat: casos controvertits 

1.2. Els contractes de rehabilitació per renda

 

2. Les figures afins a l’arrendament segons la seva onerositat

2.1. La masoveria urbana 

2.2. El precari 

2.3. El comodat 

2.4. L’usdefruit 

 

3. Altres figures segons el destí de l’habitatge: l’emergència habitacional

3.1. Arrendaments d’ús diferent del d’habitatge 

3.2. La cessió d’ús per motius assistencials-socials

 

4. Torn obert de paraules

 

2a sessió. Les obres i reparacions en el lloguer d’habitatge 

  1. El contracte d’arrendament d’habitatge i els pactes al contracte
  2. Les obligacions de reparació de les parts
  3. L’habitabilitat de l’habitatge i l’obligació de suportar les obres
  4. Les obres de l’arrendatari
  5. La devolució de l’habitatge i la seva posada a punt
  6. Les obres de millora i l’increment de la renda
  7. Torn obert de paraules

 


Elga Molina, doctora en dret, assessora jurídica d’habitatge del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA) i responsable de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès

Empleat públic
Les sessions estan orientades al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

16 i 30 de març de 2023
De 10h a 13h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:80

Gratuït

:
10/02/2023 - 15/03/2023
:
16/03/2023 - 30/03/2023
:
6
:
Curs virtual