Aplicació de l’impost sobre el valor afegit (IVA) a l’Administració local 2023

Area:

 

Objectius del curs

Conèixer d’una forma clara, sistemàtica i pràctica els aspectes de l’IVA que  afecten més sovint la gestió d’aquest impost a les entitats locals.

Es combina el treball dels continguts (conceptes, normativa, procediments) amb la resolució de casos pràctics. El treball és individual i grupal, i està plantejat perquè  les persones assistents participin activament en la resolució dels casos pràctics.

 

Continguts del curs

 1. Introducció: L’IVA a l’Administració pública i la seva problemàtica
 1. La prestació de serveis públics i el seu tractament en l’IVA: regles d’aplicació
 1. Anàlisi pràctica dels principals serveis prestats per les entitats locals
 1. Les operacions immobiliàries
 1. La problemàtica del supòsit d’inversió del subjecte passiu (ISP)
 1. Els processos urbanístics pel sistema de cooperació
 1. La deducció de l’IVA suportat en les activitats realitzades pels ens locals
 1. Les obligacions formals: facturació i llibres de registre
 1. Els models de declaració: models 303, 390 i 347
 1. Les operacions intracomunitàries

 

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 


Eduard Gracian Moreno, advocat especialitzat en l’assessorament sobre la tributació de les activitats realitzades per les entitats del sector públic: IVA, IS i retencions, a Gracian Advocats.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

dijous 19 i 26 d’octubre i 2 i 9 de novembre de 2023
de 10 a 14 h

AF:30

Gratuït

:
10/08/2023 - 11/10/2023
:
19/10/2023 - 09/11/2023
:
16
:
Curs presencial
:
Aula Magna_Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès