FORMACIÓ INTERNA: Actualització normativa dels aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública 2024


Veure programa

Empleat públic
Formació interna grup institucional DDGI

Veure programa
Modalitat virtual (ZOOM)
AF:IL

Objectius del curs

En relació amb el curs «Aspectes bàsics del funcionament de l’Administració pública», que es va impartir durant el 2022, es reprenen els temes que han patit algun canvi normatiu fins avui, a través de píndoles informatives, tot fent un repàs general dels diferents aspectes que regulen l’Administració pública local, en aquells temes generals que s’han mantingut des de llavors.

 

Continguts del curs i programa previst:

  • 14/02/24: La contractació administrativa (de 10 a 14 h). Jordi Brunet i Badosa, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona.
  • 19/02/24: El procediment administratiu, lleis 39 i 40/2015, principals novetats. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació (de 10 a 12:30 h). Jordi Turon i Serra, vicesecretari general de la Diputació de Girona.
  • 22/02/24: 1) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (de 10 a 11.30 h). Roser Malagelada i Moner, tècnica de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona; 2) La protecció de dades de caràcter personal a les administracions públiques (de 12 a 14 h). Mercè Vergés i Llahí, tècnica de protecció de dades de la Diputació de Girona.
  • 27/02/24: El pressupost local: concepte, principis i classificació (de 10 a 14 h). Mar Domènech i Sistané, cap del servei de Comptabilitat de la Diputació de Girona.

Aquella actualització anava adreçada principalment a tot el personal que va assistir al curs «Aspectes bàsics del funcionament de l’Administració pública, 2022» dels ens locals de la demarcació de Girona i que volgués conèixer els canvis normatius que s’havien produït fins ara en les matèries del programa del curs.

En aquesta ocasió es tornarà a impartir el curs, però com a formació interna als treballadors del grup institucional DDGI que hi estiguin interessats.

No es gravaran les sessions ni es duran a terme controls d’assistència; per tant, no s’expedirà cap certificat.

 

Gratuït

:
09/01/2024 - 12/02/2024
:
14/02/2024 - 27/02/2024
:
14
:
Curs virtual