Actualització normativa dels aspectes bàsics del funcionament de l’administració pública 2023

Area:

Personal dels centres gestors de la Diputació de Girona, que es detalla al programa de continguts

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates i horaris
17/11/23: de 10 a 14 h
20/11/23: de 10 a 12 h
23/11/23: de 10 a 11.30 h i de 12 a 13 h
12/12/23: de 10 a 14.00 h

AF:IL

 

Objectius del curs

En relació amb el curs «Aspectes bàsics del funcionament de l’Administració pública», que es va impartir durant el 2022, es reprenen els temes que han patit algun canvi normatiu fins avui, a través de píndoles informatives, tot fent un repàs general dels diferents aspectes que regulen l’Administració pública local.

 

Continguts del curs

Programa previst:

  • 17/11/23: La contractació administrativa (de 10 a 14 h). Jordi Brunet i Badosa, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona.
  • 20/11/23: El procediment administratiu, lleis 39 i 40/2015, principals novetats. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
    Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació (de 10 a 12 h). Jordi Turon i Serra, vicesecretari general de la Diputació de Girona.
  • 23/11/23: 1) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (de 10 a 11.30 h). Roser Malagelada i Moner, tècnica de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona; 2) La protecció de dades de caràcter personal a les administracions públiques (de 12 a 13 h). Mercè Vergés i Llahí, tècnica de protecció de dades de la Diputació de Girona.
  • 12/12/23: El pressupost local: concepte, principis i classificació (de 10 a 14:00 h). Mar Domènech i Sistané, cap del servei de Comptabilitat de la Diputació de Girona.

Aquesta actualització està adreçada principalment a tot el personal que va assistir al curs «Aspectes bàsics del funcionament de l’Administració pública, 2022» i que vulgui conèixer els canvis normatius que s’han produït fins ara en les matèries del programa del curs.

També s’hi podran inscriure altres treballadors d’ens local de la demarcació de Girona que hi estiguin interessats.

No es duran a terme controls d’assistència; per tant, no s’expedirà cap certificat.

 

Modalitat de la formació

Virtual, a través de la plataforma Zoom

Gratuït

:
19/10/2023 - 14/11/2023
:
17/11/2023 - 12/12/2023
:
12.5
:
Curs virtual