ACTIC N2 mitjà (8 competències) 2023

 

Objectius del curs

 • Informar als participants de la tipologia, casuística i característiques a tenir en compte per a realitzar la prova.
 • Donar a conèixer quins són els continguts formatius necessaris per poder assolir la prova.

Continguts del curs

Prova ACTIC

 • Paràmetres d’examen
 • Funcionament de l’examen
 • Tipologia de preguntes

Repàs i preparació competències

 • C1 – Cultura, participació i civisme digital
 • C2 – Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3 – Navegació, cerca i comunicació en el món digital
 • C4 – Tractament de la informació escrita
 • C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6 – Tractament de la informació numèrica
 • C7 – Tractament de les dades
 • C8 – Presentació de contingut

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i participat en les activitats proposades pels docents.

Aquest curs es durà a terme de manera asíncrona, que inclourà la tutoria i dinamització del curs:

Tutoria:
o Tutorització dels cursos d’un professional en la matèria.
o Resoldre dubtes i ajudar a l’alumne/a a superar el curs.
o Comunicació bidireccional Alumne/a-Tutor-Alumne/a

Dinamització:
o Dinamitzar als alumnes per tal que tots arribin a la realització del mòdul en el qual estan inscrits
o Estimular i animar tant a aquells alumnes que van més endarrerits com als més avançats.

AVALUACIONS DELS PARTICIPANTS

 • L’avaluació dels alumnes es farà en base a la resolució de les activitats i la participació als fòrums.
 • Els qüestionaris, són obligatoris i necessaris per poder realitzar de manera correcta el curs. Tant els qüestionaris com les activitats, tenen data límit, per això és important fer un correcte seguiment dels alumnes per evitar no poder complir / no arribar a temps / abandonaments.
 • Per assegurar aquest acompliment d’objectius i bon aprenentatge és necessari fer un seguiment exhaustiu de l’avenç i progrés dels alumnes.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

GESEM, consultoria i formació

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Del 08/05/2023 al 30/06/2023
Modalitat asíncrona

AF:75

Gratuït

:
15/03/2023 - 01/05/2023
:
08/05/2023 - 30/06/2023
:
25
:
Curs virtual